Smart ICT Minggu Ketujuh

20 Julai 2019 | Ak4tiviti Terkini

Kelas Smart ICT ini diadakan pada hari Sabtu, iaitu 20 July 2019. Kelas ini berlangsung di Bilik Latihan Pusat Internet Stungkor Baru. Kelas ini di hadiri 9 orang peserta terdiri daripada komuniti pelajar Kpg. Stungkor Baru dan pelajar Kpg. Selampit. Kelas ini berlangsung selama 4 jam iaitu dari 9.00 pagi sehingga 1.00 petang.

Kelas ini dimulai dengan penerangan Klik Dengan Bijak & penerangan Advocacy. Seterusnya penerangan ICT sekaligus membuat game Kahoot. Setelah itu, peserta mempelajari Ms. Power Point dengan membuat slide yang ringkas. Peserta juga diberi penerangan mengenai animasi iaitu proses penerangan atau penyampaian sesuatu maklumat yang kompleks dapat digambarkan dengan lebih mudah dan pantas. Animasi membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistic.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali