Smart ICT Minggu Ketujuh

14 Julai 2019 | Ak4tiviti Terkini

Kelas Smart ICT ini diadakan pada hari Sabtu, iaitu 13 July 2019. Kelas ini berlangsung di Bilik Latihan Pusat Internet Stungkor Baru. Kelas ini di hadiri 10 orang peserta terdiri daripada komuniti pelajar Kpg. Stungkor Baru dan pelajar Kpg. Selampit. Kelas ini berlangsung selama 2 jam iaitu dari 9.00 pagi sehingga 11.00 pagi.

Pada kali ini peserta mendengar penerangan mengenai system komputer yang merupakan gabungan perisian dan perkakasan komputeryang memproses data secara bermakna. Peserta juga mempelajari Ms. Excel dengan belajar asas iaitu membuat kotak dan membuat jadual yang ringkas. Kelas tamat setelah peserta selesai menyiapkan tugasan yang diberi.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali