Smart ICT

02 September 2018 | Ak4tiviti Terkini

Pada 1 September 2018 pelajar komuniti Kpg. Stungkor Baru telah mengikuti kelas Smart ICT yang dijalankan di Pusat Internet Stungkor Baru. Antara pembelajaran yang dijalankan adalah seperti Asas ICT, Multimedia (cara mengupload gambar), KDB (tayangan video KDB), Advocacy (ringkasan), Ms. Office (menerangakan tentang gambar yang di upload dari google dalam Ms. Word).

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk melatih pelajar agar lebih arif dan peka terhadap cara-cara penggunaan ICT dan internet dengan betul. Ini sekaligus dapat menjadikan pelajar cekap dalam penggunaan komputer.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali